JUNTA

JAUME MONTSERRAT

JOSEP RICARTE

ELOI CASANELLAS

AQUESTA JUNTA DIRECTIVA, QUEDA FORA DE QUALSEVOL
RESPONSABILITAT DE LA COLLA I SIMPLEMENT OCUPA UN CÀRREC
SIMBÒLIC DINS LA COLLA!!