Reglament de RŔgim Intern


Article 1. Es constitueix a Vilafranca del PenedŔs la Penya Ciclista AMICS DEL PENED╚S, una associaciˇ de persones mogudes per una afecciˇ esportiva, sense cap tipus d'afany de lucre, per tal d'organitzar les sortides i altres activitats encaminades a la prÓctica del ciclisme de carretera en rŔgim d'afeccionats, a la potenciaciˇ d'aquest es-port a la comarca del PenedŔs i allÓ on puguem arribar, i a la defensa de la figura del ciclista com a usuari compartit de les carreteres del nostre paÝs.
Article 2. AtŔs l'esperit expressat a l'article precedent, el dret d'admissiˇ de la Penya seria ilĚlimitat si no fos per les dificultats d'organitzaciˇ, de funcionament, de despla-šament, etc., que tal cosa comportaria; Ús per aquest motiu que el nombre mÓxim de membres queda fixat al voltant dels cinquanta.
Article 3. Es dˇna per suposat que a tots els membres de la Penya ens uneix el mateix deler de practicar el ciclisme, probablement l'esport mÚs noble, inofensiu i indefens que existeix. Es dˇna per fet, doncs, que tothom hi aportarÓ les dosis necessÓries de sentit com˙, germanor, companyonia i solidaritat perquŔ tot vagi bÚ, tant quan estiguem peda-lant com quan haguem baixat de la bicicleta. A banda d'aix˛, serÓ ben rebuda l'alegria i el bon humor que hi aporti tambÚ cadasc˙.
Article 4. Els ˛rgans de govern de la Penya sˇn l'Assemblea General i la Junta Direc-tiva.
Article 5. L'Assemblea General es reunirÓ almenys una vegada l'any de forma ordinÓ-ria, i tantes vegades com calgui de forma extraordinÓria. Es convocarÓ pel sistema de boca-orella durant les sortides dels quatre diumenges anteriors a la seva celebraciˇ, aixÝ com per escrit, a la pissarra del lloc de sortida, durant el mateix perÝode.
Article 6. Tots els acords de l'Assemblea General, que seran presos de forma democrÓtica, seran vinculants per a tots els membres de la Penya.
Article 7. La Junta Directiva serÓ elegida per l'Assemblea General i tindrÓ un mandat de dos anys. SerÓ constitu´da per cinc o per set membres. Cada dos anys se n'haurÓ de canviar un cinquanta per cent o, almenys, tres membres. Es tracta de procurar-ne una continu´tat que la faci experta i operativa, i tambÚ una renovaciˇ que la faci Ógil i dinÓ-mica.
Article 8. La Junta Directiva aplicarÓ les lÝnies d'actuaciˇ establertes a l'Assemblea General i durÓ a la prÓctica tots els mandats que aquella li encomani. Entre Assemblea i Assemblea, les decisions de la Junta seran d'acompliment obligat per a la totalitat dels membres de la Penya.
Article 9. Sˇn funcions bÓsiques de la Junta Directiva la coordinaciˇ i impuls de totes les activitats de la Penya, aixÝ com l'elaboraciˇ d'un pressupost i d'un calendari de sor-tides anuals, que seran presentats a l'Assemblea General. Amb posterioritat a aquesta, sˇn tambÚ funcions de la Junta Directiva l'aplicaciˇ i execuciˇ del pressupost i del calendari aprovats.
Article 10. La solĚlicitud d'ingrÚs de nous membres pot ser presentada per qualsevol membre de la Penya, que actuarÓ d'avalador de l'aspirant. La Junta en farÓ l'informe adient a l'Assemblea, que serÓ qui en decidirÓ o no l'admissiˇ.
Article 11. A proposta de la Junta, l'Assemblea tambÚ podrÓ aprovar l'expulsiˇ d'aquell membre de la Penya el comportament del qual sigui ostensiblement i reitera-dament contrari a l'esperit del present Reglament.
Article 12. S'estableixen com a rutes oficials de la penya les de cada diumenge al matÝ, durant tot l'any, i totes les altres que figurin al calendari anual aprovat per l'Assemblea General. A banda d'aquestes, tots els membres de la Penya podran actuar lliurement. I pel que fa a aquestes, queden distribu´des en dues categories: sortides ordinÓries (les de cada diumenge) i sortides extraordinÓries (totes les altres, en principi). Les normes de funcionament general pel que fa a les sortides (tant les ordinÓries com les extraordinÓri-es, si no se n'especifica altra cosa) sˇn les segŘents:
a) ╔s obligatori l'˙s del casc durant tot el recorregut. NomÚs durant l'ascensiˇ a ports importants i en ple estiu s'admetrÓ que qui vulgui se'l pugui treure. Malgrat tot, Ús aconsellable no treure-se'l mai.
b) ╔s obligatori vestir l'equipatge oficial de la Penya durant totes les sortides.
c) L'horari de sortida serÓ el mateix per a tothom, i caldrÓ respectar-lo puntual-ment i escrupolosament.
d) La velocitat de la marxa serÓ discrecional, per˛ tothom haurÓ de respectar les parades marcades en cada etapa, que en general sˇn les tradicionals de la Penya. Els que vagin arribant s'esperaran fora de la carretera per tal d'evitar qualsevol perill.
e) Els participants estan obligats a respectar escrupolosament el Codi de la Cir-culaciˇ. Circularem en fila d'un sempre que no sigui permŔs o possible fer-ho de dos en dos; mai no se circularÓ en files de mÚs quantitat. Es respectaran tots els semÓfors en vermell convencionals; en els que nomÚs s'activen com a recordatori del lÝmit de veloci-tat dins de les poblacions, n'hi haurÓ prou amb una reducciˇ prudent de la marxa.
f) En cas d'avaria mecÓnica per part d'algun ciclista, la resta del grup s'aturarÓ per resoldre-la en el cas de les sortides ordinÓries, per˛ continuarÓ la seva marxa i no s'aturarÓ en el cas de les extraordinÓries. En aquest segon cas, el ciclista afectat pujarÓ -obligat˛riament- a la furgoneta i es reincorporarÓ al grup un cop l'avaria hagi estat solu-cionada. En cas de cansament, pßjara, etc., es procedirÓ de la mateixa manera.
g) La neteja i el manteniment del l'entorn Ús responsabilitat de tots. Queda abso-lutament prohibit llenšar brossa (ni que sigui orgÓnica) o objectes de cap tipus a terra durant tota la volta. A cada parada, en les sortides extraordinÓries, l'organitzaciˇ dispo-sarÓ recipients adequats i suficients per recollir totes les deixalles que es produeixin.
h) L'organitzaciˇ no es fa responsable de la pŔrdua o robatori de cap objecte de valor (bicicletes, roba, joies, diners...).
i) Queda absolutament prohibit portar o consumir qualsevol tipus de droga.
Article 13. Tots els membres de la Penya hauran d'estar assegurats. L'organitzaciˇ de-clina tota responsabilitat respecte als accidents personals o materials dels quals podrien ser vÝctimes, com tambÚ dels que podrien provocar.
Article 14. S Tot all˛ no previst en aquest Reglament serÓ considerat i resolt per la Jun-ta Directiva i, en el seu cas, debatut i aprovat per l'Assemblea General.
Vilafranca del PenedŔs, 24 de gener del 2004